Dȧj noma

Sprawdź, jak byś się nazywał po wilamowsku!

Zejh jok, wi wjest Du dih hasa wymysioeryś!Jest takie miasteczko między Bielskiem-Białą a Oświęcimiem, które kryje wiele niezwykłych opowieści. Wilamowice – bo to o nich mowa – założone zostały w XIII wieku przez osadników z Europy Zachodniej. Według przekonań mieszkańców pochodzili oni z terenów Flandrii, Fryzji i Alzacji. Przywieźli ze sobą specyficzny język, będący najmniejszym żyjącym językiem germańskim – dziś mówi nim już tylko kilkadziesiąt osób. Dzięki rozwiniętemu kupiectwu powstał strój wilamowski – jeden z najbogatszych strojów tradycyjnych Polski. Mieszkańcy miasta do dziś używają rozbudowanego systemu przydomków, które wciąż noszą wszyscy Wilamowianie. Ze względu na swoją odrębność kulturową Wilamowianie przez długi czas zawierali związki małżeńskie głównie we własnym gronie. W konsekwencji kilka nazwisk stało się bardzo popularnych, co z kolei zrodziło potrzebę innego identyfikowania znajomych osób. Tak powstały przydomki – używane częściej niż nazwiska. Mogły one pochodzić od imion rodziców lub krewnych, wykonywanych zajęć, zawodów czy piastowanych funkcji. Przydomki można było dziedziczyć lub przejąć, np. od rodziny męża. Z czasem rozbudowywały się – w niektórych przypadkach nawet do czterech członów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Wilamowicach – przyjedź tu koniecznie!

Więcej informacji znajdziecie na stronie: www.turystyka.wilamowice.pl

Aplikacja powstała w ramach współpracy Stowarzyszenia Wilamowianie z „Etno-projektem” (www.etnoprojekt.pl) realizowanym przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna (www.etnograficzna.pl).

Produkt jest finansowany ze środków przyznanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej na podstawie Umowy nr 66/UD/SKILLS/2015 o wykorzystanie Nagrody przyznanej w konkursie IMPULS w ramach projektu SKILLS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autorzy: Anna Bińka, Grzegorz Bińka, Alena Trafimava

Konsultacja merytoryczna: Tymoteusz Król